300 Παραδείγματα

Αντιγραφή ορατών κελιών μόνο

Copy Visible Cells Only

Από προεπιλογή, Προέχω αντιγράφει τόσο ορατά όσο και κρυφά κελιά. Ωστόσο, είναι δυνατόν να αντιγράψτε μόνο ορατά κελιά ΤοΣε αυτό το παράδειγμα, η σειρά 2 είναι κρυμμένη.

Αντιγραφή παραδείγματος μόνο για ορατά κελιά

Όταν αντιγράφετε/επικολλάτε αυτό το εύρος, αυτό είναι το αποτέλεσμα:

Αντιγράφηκαν κρυμμένα κελιάτι σημαίνει # n / a στο Excel

Για να αντιγράψετε μόνο ορατά κελιά, εκτελέστε τα παρακάτω εύκολα βήματα.

1. Επιλέξτε το εύρος A1: A4.

2. Στην καρτέλα Αρχική σελίδα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση & επιλογή.

Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση & επιλογή

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στα ειδικά.

πώς να ανοίξετε το αρχείο accdb στο excel

Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στα ειδικά

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορατά κελιά μόνο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μόνο ορατά κελιά

Το Excel επιλέγει τα ορατά κελιά.

5. Πατήστε Ctrl + c για να αντιγράψετε το εύρος.

6. Επιλέξτε το κελί A6 και πατήστε Ctrl + v για να επικολλήσετε το εύρος.

Αποτέλεσμα:

Αντιγραφή ορατών κελιών μόνο στο Excel

5/6 Ολοκληρώθηκε! Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εύρεση & επιλογή>
Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο: Πρότυπα^