300 Παραδείγματα

Νόμισμα έναντι Λογιστικής

Currency Vs Accounting

ο Μορφή νομίσματος και το Μορφή λογιστικής σε Προέχω μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Αυτό το παράδειγμα δείχνει τη διαφορά.1. Εισαγάγετε τις ακόλουθες τιμές.

Γενική μορφή

2. Η μορφή νομίσματος τοποθετεί το σύμβολο του δολαρίου ακριβώς δίπλα στον αριθμό.

Μορφή νομίσματος3. Η μορφή Λογιστικής ευθυγραμμίζει τα σύμβολα του δολαρίου στο αριστερό άκρο του κελιού και εμφανίζει μια παύλα για μηδενικές τιμές.

Μορφή Λογιστικής

Σημείωση: η μορφή νομίσματος μπορεί να εμφανίσει αρνητικούς αριθμούς με σύμβολο μείον, με κόκκινο χρώμα, με παρενθέσεις ή με κόκκινο με παρενθέσεις. Η μορφή Λογιστικής εμφανίζει αρνητικούς αριθμούς σε παρένθεση.

5/16 Ολοκληρώθηκε! Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μορφοποίηση κελιών>
Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο: Εύρεση & Επιλογή^